Jokaisella alueella on yksi tai useampi Zonemaker - henkilö joka tutkii mahdollisia paikkoja ja päättää zonien sijannit kartalla. Pelaajat voivat ehdottaa korkeintaan kolme uutta zonea pelikierrosta kohden älykännykässä olevan sovelluksen kautta. Nämä ehdotukset eivät välttämättä toteudu - Zonemaker päättää. Zoneja voi myös ehdottaa perusteluineen ja karttoineen/kuvineen  Turf-foorumissa.

Ehdotetut zonet kannattaa sijoittaa järkevästi, kiinnostavien tai luonnonkauniiden kohteiden läheisyyteen. Zoneja ei voi sijoittaa suljetuille tai yksityisille alueille. Zonen minimikoko on noin 25x25 metriä, eikä ne saa olla liian isoja. Vähimmäisetäisyys zonesta toiselle on 200 metriä.

Mitä enemmän pelaajia tietyllä alueella liikkuu ja mitä ahkerammin zoneja otetaan haltuun, sitä suurempi todennäköisyys että zoneja tulee lisää ko. aluueelle!

Tässä on kiinnostava, erään zonemakerin (englanniksi) kirjoittama juttu siitä miten zoneja tehdään ja mitä kannattaa huomioida kun tekee ehdotuksia kännykkäsovelluksessa tai foorumilla: https://maqqansturf.wordpress.com/2016/10/24/zonemaking/